ЗАТВЕРДЖЕНО                
                        Наказ Міністерства фінансів України                
                        17 липня 2015 року N 648                
                        (у редакції наказу Міністерства фінансів України                
                        від 7 серпня 2019 року N 336)                
                                                   
  БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ                  
        2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)                          
                                                   
1. Залiська сiльська рада   (0) (1) (2)(6)(4)(9)(0)(2)(2)(0)   (2)(3)(3)(1)(4)(5)(0)(6)(0)(0)(0)                
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)   (код бюджету)                
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.                  
Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Заліської сільської ради на 2020 рік. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.                
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення                  
                                                   
Найменування показника результату Одиниця виміру 2018 2019 2020 2021 2022                
рік
(звіт)
рік
(затверджено)
рік
(проект)
рік
(прогноз)
рік
(прогноз)
               
1 2 3 4 5 6 7                
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку населеного пункту   - - - - -                
вартість результату грн. 1 261 029 1 077 231 1 101 228 11 595 993 1 218 732                
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей   - - - - -                
вартість грн. - 32 600 551 700 580 940 610 568                
Забезпечення соціального захисту населення   - - - - -                
вартість подарунків і сувенірів грн. 13 978 13 000 10 000 10 530 11 067                
Організація та проведення громадських робіт з числа безробітних громадян   - - - - -                
проведення робіт грн. 29 103 37 350 37 500 39 487 41 501                
Матеріальний захист населення з виплатою одноразової допомоги на лікування малозабезпечених громадян.   - - - - -                
матеріальна допомога грн. 20 000 36 000 20 000 21 060 22 134                
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування. Загальна доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.   - - - - -                
бібліотечне обслуговування грн. 72 721 85 962 69 420 73 099 76 827                
Культурне дозвілля населення   - - - - -                
культурне дозвілля грн. 132 932 160 162 51 720 54 461 57 239                
Заходи щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів сільської громади.   - - - - -                
заходи культури грн. 6 100 39 450 19 300 20 323 21 359                
Благоустрій населеного пункту   - - - - -                
належний стан благоустрою грн. 125 004 137 268 76 621 80 682 84 797                
землеустрій населеного пункту   - - - - -                
виготовлення генплану села грн. - 86 374 100 000 105 300 110 670                
Охорона навколишнього середовища. Раціональне використання природних ресурсів, створення умов для їх відновлення.   - - - - -                
придбання кущів і дерев грн. - 2 570 2 570 2 706 2 844                
Реалізація місцевих бюджетних програм   - - - - -                
субвенція районному бюджету грн. 286 766 181 307 145 600 153 317 161 136                
                                                   
4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і        
  2022 роки за бюджетними програмами:                                        
                                (грн;)                  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 2019 2020 2021 2022 Номер цілі державної політики                
рік
(звіт)
рік
(затверджено)
рік
(проект)
рік
(прогноз)
рік
(прогноз)
               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                
      Залiська сiльська рада 1 884 300 1 873 578 2 183 089 2 298 792 2 416 029 -                
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1 261 029 1 077 231 1 101 228 1 159 593 1 218 732 1                
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти - 32 600 551 700 580 940 610 566 2                
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 13 978 13 000 10 000 10 530 11 067 3                
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 29 103 37 350 37 500 39 487 41 502 4                
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 15 000 30 000 20 000 21 060 22 134 5                
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 56 691 78 836 69 420 73 099 76 827 6                
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 90 625 160 162 51 720 54 461 57 239 7                
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 6 100 39 450 19 300 20 323 21 359 8                
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 125 004 137 268 76 621 80 682 84 797 9                
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою - 86 374 100 000 105 300 110 670 10                
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 286 770 181 307 145 600 153 317 161 136 12                
  УСЬОГО     1 884 300 1 873 578 2 183 089 2 298 792 2 416 029                  
                                                   
5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і                
  2022 роки за бюджетними програмами:                                          
                                (грн;)                  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 2019 2020 2021 2022 Номер цілі державної політики                
рік
(звіт)
рік
(затверджено)
рік
(проект)
рік
(прогноз)
рік
(прогноз)
               
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                
      Залiська сiльська рада 44 953 37 288 2 570 2 706 2 844 -                
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 770 - - - - 1                
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 29 103 37 288 - - - 4                
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 8 080 - - - - 7                
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів - - 2 570 2 706 2 844 11                
  УСЬОГО     44 953 37 288 2 570 2 706 2 844                  
                                                   
                                                   
  Керівник установи             С.М. Панченко                
          (підпис)       (прізвище та ініціали)                
  Керівник фінансової служби             Т.В. Шлянчак                
          (підпис)       (прізвище та ініціали)                
                                                   
                                                   
{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,                
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}