ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0116030 )  ( 0620 ) Організація благоустрою населених пунктів    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –106501гривень , у тому числі загального фонду – 106501гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про благоустрій територій"
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня благоустрою міста
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Забезпечення благоустрою кладовищ
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
2 Забезпечення благоустрою кладовищ 106 501 0 0 106 501
Усього 106 501 0 0 106 501
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг видатків тис.грн. кошторис 30801,00 0,00 30801,00
2 продукту          
  кількість дерев та чагарників, що планується висадити од. внутрішній облік 940,00 0,00 940,00
3 ефективності          
  середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства тис.грн. внутрішній облік 32,77 0,00 32,77
4 якості          
  питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення % внутрішній облік 100,00 0,00 100,00
1 затрат          
  обсяг видатків тис.грн. кошторис 40700,00 0,00 40700,00
2 продукту          
  площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. внутрішній облік 5,50 0,00 5,50
3 ефективності          
  середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію тис.грн. внутрішній облік 7400,00 0,00 7400,00
4 якості          
  питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ % внутрішній облік 100,00 0,00 100,00
1 затрат          
  обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення грн. кошторис 35000,00 0,00 35000,00
  кількість світлоточок од. внутрішній облік 340,00 0,00 340,00
2 продукту          
                     
                     
                     
1 2 3 4 5 6 7
  кількість світлоточок, які плануються встановити од. внутрішній облік 20,00 0,00 20,00
                     
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)