ПРОЕКТ
 
 
ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН      ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  
                                                                     
від ______________  №  ____                                  
с.Заліське
 
Про внесення змін в рішення сільської
ради від 10.02.2014 року № 37/3
«Про сільський бюджет на 2014 рік»
із внесеними змінами 
 
              Відповідно до п.7 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п.23 ч.1. ст..26 Закону України   “Про Державний бюджет на 2013 рік “ п.23 ч.1 ст.26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”       сільська рада    в и р і ш и л а  :
       
1. Затвердити сільський бюджет на 2014 рік.
Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік 765994 гривень, дотація вирівнювання в сумі 3951 грн., субвенція з державного бюджету в сумі 7724 грн.  (додаток 1).
            2.  Обсяг доходів загального фонду  сільського бюджету визначити в сумі 748270 гривень, спеціального фонду 179724 гривень.
3. Затвердити  загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі 931081 гривень, в тому числі обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 886605 гривень та видатків спеціального фонду в сумі 44476 гривень в тому числі бюджет розвитку 36752 гривень(за функціональною ознакою бюджетної класифікації додаток 2, та відомчою класифікацією бюджету – додаток 3).
           4.  Установити дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 138335 грн., напрямком використання якого визначити за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014 року.
           5. Установити дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету у сумі 29210 грн.,  за рахунок залишку станом на 01.01.2014 р.
            6. Затвердити  зміни по розпорядженню сільського голови № 25 від 12.06.2014 р., №26 від 26.06.2014, №37 від 24.07.2014, №55 від 12.09.2014, №61 від 22.09.2014. 
            7.  Додатки  1, 2, 3, 4, 6, 7  є невідємною частиною рішення.
            8. Контроль за дане виконання рішення покласти на комісію з питань планування бюджету і  фінансів.
 
 
 
 
 
Сільський голова                                                                       Г.Сусла
 
 

Проект

 
   

 

ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________________

с.Заліське

Про  хід  виконання  сільського  бюджету

за   9 місяців  2014року

         Заслухавши  представлений  бухгалтером  сільської  ради   Шлянчак  Т.В.   звіт  про  хід  виконання  сільського  бюджету  за  9 місяців  2014  року , сільська  рада  відзначає ,  що  доходна  частина  сільського  бюджету  виконана  на  116,82%   до  річного  плану , планували доходів  в  сумі  510423грн.,  надійшло  фактично  власних  та  закріплених  доходів  в  сумі  596276,15грн.  Видаткова  частина  сільського  бюджету  виконана  на           82,23%.  Планували  видатків  в  сумі  609755грн. , а  фактично загальний  обсяг  видатків  загального  фонду  сільського  бюджету  за   9 місяців 2014  року  склав 51401,24  грн.

         Керуючись  підпунктом 23  частини 1  статті  26  Закону  України  „Про  місцеве самоврядування  в  Україні” ,  сільська  рада

в  и  р  і  ш  и  л  а    :

         1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського  бюджету  за9 місяців  2014  року.   ( Звіт  додається).

 

Сільський     голова                                                          Г.Сусла

 

 

Проект

 
   

 

ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________________

с.Заліське

Про  роботу  постійної  комісії з питань

депутатської  діяльності  та  етики

        Заслухавши  інформацію  голови  комісії  Шевченко О.С.  про  роботу  постійної  комісії  з  питань  депутатської  діяльності  та  етики  ,  керуючись  підпунктом 11  частини 1  статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самовря-

дування  в  Україні» ,  сільська  рада

в  и  р  і  ш  и  л  а   :

1.     Інформацію  Шевченко О.С.  взяти  до  відома.

2.     Визнати  роботу  комісії  з  питань  депутатської  діяльності  та  етики задовільною.

               3. Доручити  членам  комісії   Грабовому  І.І. ,  Поєдинку  П.І.   вивчити  питання ,  пов»язані  з депутатською  діяльністю та  дотриманням  норм  депутатської  етики.

 

Сільський   голова                                                      Г.Сусла

 

 

Проект

 
   

 

ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________________

с.Заліське

Про роботу депутата  сільської ради                                                               Підгірної  В.І.  в раді та на виборчому                                                             окрузі

         Заслухавши повідомлення депутата  Підгірної  В.І.  про роботу в раді та на виборчому окрузі , сільська рада відмічає, що на виборчому окрузі № 1 проживає 45 особи, з них : 5 дітей , 21 пенсіонерів, 19 працюючих.  Підгірна  В.І. постійно зустрічається  з виборцями, допомагає вирішувати наболілі питання . Працюючи  землевпорядником  сільської  ради, бере  активну  участь  в  громадському  житті  села,  в засіданнях сесій сільської ради,  всі рішення намагається вчасно доводити до відома виборців.

         Керуючись  підпунктом 12  частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада

в  и  р  і  ш  и  л  а  :

1.     Визнати роботу депутата сільської ради   Підгірної  В.І. в раді та на

виборчому окрузі  задовільною.

         2. Депутату сільської ради   Підгірній  В.І.  продовжувати  брати участь у діяльності ради та у виконанні її доручень.

       

Сільський    голова                                                              Г.Сусла

 

Проект

ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________________

с.Заліське

Про припинення договору оренди 

земельної ділянки під водним об»єктом                                                       площею 12,0619 га/ставок/ в межах населеного пункту

з фізичною особою- підприємцем  Осауленко В.В.

           Розглянувши  заяву фізичної-особи  Осауленко В.В. про припинення  договора оренди земельної ділянки  під водним об»єктом  площею  12,0619 га /ставок/, що знаходиться в межах населеного пункту с.Заліське , який був переданий на умовах оренди рішенням сесії сільської ради від 18.04.2012року№ 17/4для рибогосподарських потреб , договір оренди від 05.05.2012 №2/2012,термін дії договора оренди з 01.05.2012по 01.04.2022та в зв»язку з підвищенням ставок орендної плати до 3 відсотків нормативної грошової оцінки,фінансовою неспроможністю виплачувати орендну плату, керуючись ст.12,93 Земельного кодексу України, ст.32 Закону України „Про оренду землі”, п.п.34 ч.1 ст.26 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

в  и  р  і  ш  и  л  а   :

1Припинити  договір оренди земельної ділянки під водним об»єктом  площею12.0619 га /ставок/,який був переданий на підставі рішення сесії сільської ради від 18.04.2012 № 17/4, укладений договір оренди від 05.05.2012№2/2012 терміном дії з 01.05.2012по 01.04.2022 для рибогосподарських потреб в межах населеного пункту с.Заліського з Осауленко В.В.    з 01жовтня 2014 року.

 2.Взяти до відома,що орендна плата за використання земельної ділянки орендарем сплачена в повному  обсязі .

 3.Віднести  земельну ділянку  під водним об»єктом /ставок/ площею 12.0619га  до земель запасу сільської ради, повністю придатною до використання за цільовим призначенням.

 4.Землевпоряднику сільської ради Підгірній В.І. надати копії рішення вТальнівську ОДПІ.

 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комуналь-

ного майна, соціального розвитку села.

 

Сільський   голова                                             Г.Сусла