Проект

                                               ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

          _______________________   СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

________________  2019 року        с.Заліське                       №____

   

 

Про  встановлення   ставок  земельного

податку, пільг з його сплати на 2020 рік

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статтей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючись Законом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», відповідно до технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленої  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженої рішенням сільської ради від 17.05.2013 №20/22, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від ___________- р. ,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

  1.  Встановити на  території Заліської сільської ради на 2020 рік  :

1.1 ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту

 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з

додатком 2.

2. Взяти до відома,  що :

 

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   2.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

 

     2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    2.6. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    2.7. порядок та   строк сплати плати за землю встановлений статтею

287 ПКУ;

     3. Секретарю ради:          

 3.1.  оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  Інтернет- сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  15  липня цього року.

3.2. Копію прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи  зборів надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

         4.Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2020 року.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                        С.Панченко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
  та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Заліської  сільської ради

   від ___ 2019 р. №----

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на  2020 рік та вводяться в дію з  01 січня  2020  року.

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

71

Код району

 

 

240

Код
згідно з КОАТУУ

 

7124082400

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Заліське  

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4                                               

0,800

0,800

0,800

0,800

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

-

-

-

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

-

-

-

-

01.07

Для городництва4

0,400

0,400

0,400

0,400

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,400

0,400

0,400

0,400

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,05

0,050

0,05

0,050

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,05

0,050

0,050

0,050

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,050

0,050

0,050

0,050

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,050

0,050

0,050

0,050

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,000

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,000

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,000

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,000

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,000

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних     заповідників                                                     

 -

 -

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 -

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 -

 -

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 -

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 -

04.08

Для збереження та використання заказників

 -

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 -

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 -

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 -

 -

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 -

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 -

 -

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 -

 -

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 -

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 -

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 -

 -

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 -

    -     

 -

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 -

 -

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

    --

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

   --

-

0,100

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

   --

-

0,100

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 -

-

 -

 -

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 -

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

0,300

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,250

0,250

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 -

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 -

-

-

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

-

-

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 -

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 -

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

-

1,000

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 -

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 -

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

-

-

-

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

        -

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

      -

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

      -

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

0.300

-

1.000

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

0.300

-

1.000

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300 

-

1,000

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 -

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 -

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

16

Землі запасу

-

-

-

-

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

18

Землі загального користування4

-

-

-

-

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

Секретар ради                                                                              Т.Кулик

 

 

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням  Заліської    сільської ради

від _______  2019 р. № ____

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

 

 

 

71

Код району

 

 

 

240

Код згідно з КОАТУУ

 

 

 

 

7124082400

 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту,

або території об’єднаної територіальної громади

 

с.Заліське

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

    - інваліди першої і другої групи;                                                100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і більше

      дітей віком до 18 років;                                                               100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                                 100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

     дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

     гарантії їх соціального захисту» ;                                                  100 %

  - фізичні особи, визнані законом особами, які

    постраждали внаслідок Чорнобильської

    катастрофи                                                                                         100%          

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                           100 %

                      Юридичні особи :

-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                    100 %

-органи державної влади та органи місцевого

 самоврядування ,бюджетні установи в галузі

ветеринарної медицини, водного господарства

та меліорації, які є неприбутковими та повністю

 утримуються за рахунок коштів державного, або

 місцевих бюджетів, мета створення і основна

діяльність яких  не передбачає одержання прибутку,

 які  не займаються підприємницькою діяльністю та 

 створені   для досягнення   управлінських цілей

стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації

 державних меліоративних систем, використання,

 збереження та відтворення водних ресурсів,

меліорації земель, а також інших цілей,

спрямованих на досягнення суспільних благ                           100%

 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо

 

Секретар ради                                                                       Т.Кулик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Заліської сільської ради

«Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на

     2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Заліської територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Заліська сільська  рада має прийняти рішення  «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на  2020 рік»

У разі неприйняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік», відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ, плата за землю справляється  - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- утримання закладів дошкільної освіти (енергоносії, харчування, , комунальні послуги, тощо)  (5 тис. грн..);

-  поточний ремонт доріг (5тис. грн..)

утримання вуличного освітлення  (708грн..)

- та інші заходи.

 

 

 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

 

У разі не прийняття рішення

«Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на   2020 рік»

 

Відхилення,

тис. грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн

1

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,05 % до 5%

11.8

від 0,05% до 1 %

10.708

1.100

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

50

У разі прийняття рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»  очікується, що  в бюджет Заліської громади надійдуть кошти в сумі 11808 грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Таким чином, Заліська сільська рада, враховуючи пропозиції підприємців, розміри ставок земельного податку   збільшила (Для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва збільшено на 20%, та взято до уваги те, що, з 01.01.2019 року набрала чинності загальнонаціональна (всеукраїнська ) нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, тому збільшення ставки не призведе до суттєвого зростанння земельного податку, для ведення особистого селянського господарства  зьільшено на 10%).Решта  ставок земельного податку  залишаються на рівні минулорічних. 

 

Важливість проблеми при затвердженні рішення  «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік» полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрою населеного  пункту,  покращення інфраструктури.

         Враховуючи, вищевикладене, Заліською сільською радою розробляється проект рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік» та публікується в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Заліської сільської ради   від 07.06.2018 року № 24/1 «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2019рік» застосовуються лише на 2019 рік.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри земельного податку  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо земельного податку;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського  бюджету земельного податку

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, ставки податку сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету

Через очікуванні втрати місцевого бюджету не можливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інфраструктурного  значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку  на території Заліської сільської ради та відповідне наповнення сільського  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до сільського бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальний дошкільний навчальний заклад, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок  земельного податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податкуна 2020 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельного податку.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 1100  грн., за рахунок сплати із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку (прогнозована сума 11808 грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської  влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Витрати пов’язані з розробкою проекту регуляторного акта та його опублікування в засобах масової інформації.

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету (орієнтовно у сумі 18000грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Соціальна напруга. Погіршення іміджу місцевої влади

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з платою за землю,  в сумі:      1100 грн.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата земельного податку за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку,

а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

За даними Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ станом на 01.01.2019 року

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

12

12

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0

100%

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку  за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :       11808 грн.

Альтернатива 2

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті земельного податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням земельного податку, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

Сплата земельного  податку за запропонованими ставками (11808 грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у 4 до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 18000 грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу .

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки земельний податок буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю,громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть 1100 грн..

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території міста та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету Заліської громади надійде орієнтовно 11808 грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропонованими ставками 11808грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (1100грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (6192.грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 4 до цього АРВ

Додаткове наповнення сільського  бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати, 1100грн.

Зменшення надходжень до сільського  бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Заліської сільської  ради.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території  Заліської сільської ради, аналітичних показників Звенигородської ОДПІ (Тальнівське відділення) Черкаської області, інформації бухгалтерської служби сільської ради станом на 01.01.2019 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок  земельного податку, на  2020 рік

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення  Заліської  сільської ради «Про  встановлення   ставок  земельного податку, пільг з його сплати на  2020 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Заліської  сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельного податку, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

11,808 тис. грн.

 

- Плата за землю

11,808 тис. грн.

2

Кількість суб`єктів господарювання та/

або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

 

 

 

12

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годинина 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

2 год.х25.13 =50,26 грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Заліської сільської ради

- в газеті «Тальнівщина»

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Заліської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Звенигородської ОДПІ (Тальнівське відділення) у Черкаській області;

- інформація бухгалтерської служби   Заліської сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строкудії регуляторного акта.

 

 

Сільський голова                                      С.Панченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток ____

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.04.2019 р. по 16.04.2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 Консультації

13

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

12

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 20 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва-  (одиниць) та мікро підприємництва 20 (одиниць)

 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата земельного податку, визначених рішеннями  Заліськоїсільської  ради на 2020 рік), гривень

 

984

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

984

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

11,808

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1.5 год*25,13 грн= 37,7

 

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год*25,13 грн= 12,57

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

50,26

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

16

Сумарно, гривень

603,12

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

11808

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

603,12

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

12411,12

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

12411,12

0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних, що наданні бухгалтерською службою виконавчого комітету Заліської сільської  ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва.

 

 

Сільський голова                                                           С.Панченко