ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН      ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

43-я сесія сільської ради  VIскликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

                                                                    

від 12 грудня  2014 року  №  43/6                                 

с.Заліське

Про передачу матеріальних цінностей

з сільської бібліотеки

              Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні ” та з метою забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади,   сільська рада                       

 в и р і ш и л а  :

               1. Передати з 12.12.2014 року в межах сільської комунальної власності з балансу сільської бібліотеки на баланс сільської ради матеріальні цінності згідно з додатком (додається).

               2. Передачу провести згідно з діючим законодавством по акту прийому-передачі.

               3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності і правопорядку.

 

Сільський голова                                                                       Г.Сусла