ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

43-я сесія сільської ради УІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  12  грудня  2014  року  № 43/9

с.Заліське

Про  план  роботи  Заліської                                                                             сільської  ради  на  І-й квартал  2015  року

         Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Сусла  Г.П. , враховуючи  пропозиції  депутатів  сільської  ради ,  керуючись  підпунктом 7  частини 1 статті 26 Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” ,  сільська  рада 

в  и  р  і  ш  и  л  а   :

         1. Затвердити  план  роботи  Заліської  сільської  ради  на  І-й квартал  2015 року /додається/.

          2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  сільського  голову   Сусла  Г.П.

 

Сільський   голова                                                      Г.Сусла

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            рішенням   сільської ради  від  12.12.2014  № 43/9

 

ПЛАН     РОБОТИ

ЗАЛІСЬКОЇ    СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

на  І-й квартал  2015 року

п/п

              Назва  заходів

Відповідальні

за виконання

Термін вико-

нання

При-

мітка

 

І.

 

 

 

 

 

ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Провести   сесію сільської ради по питанні „Про  затвердження  ставок  земельного  податку  та  орендної  плати  на  2015  рік».

 

 У постійних комісіях ради

Комісія з питань депутатської  діяльності та етики

Про  основні показники  соціально-економічного  і  культурного розвитку  села  на  2015  рік.

 

Комісія з питань планування бюджету і фінансів

Про хід  виконання  сільського  бюджету  за  2014  рік.

 

Комісія з питань агропромисло-

вого комплексу,земельних ресу-

рсів,екології,комунального май-

на,соціального розвитку села

Про  затвердження  ставок  земельного  податку  та  розміру  орендної  плати  на  2015  рік.

 

Комісія з питань здоров”я, осві-

ти, культури,виховання,соціаль-

ного захисту населення, законно

сті і правопорядку

Про  основні показники  соціально-економічного  і  культурного розвитку  села  на  2015  рік.

 

Секретар  сільської   ради                                   

 

 

Підгірна  В.І.

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко  О.С.

 

 

 

 

 

Шлянчак  Т.В.

 

 

 

 

 

Підгірна  В.І.

 

 

 

 

 

 

 

Шлянчак  Л.О.

 

 

 

     Т.П.Кулик

 

 

лютий  2015 року            

 

 

 

 

 

 

лютий

2015 року

 

 

 

 

 

 лютий  2015

 року

 

 

 

 

 

 лютий  2015

 року   

 

 

 

 

 

 

лютий

2015  року