ЗАЛІСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

43-я  сесія  сільської  ради  УІ  скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  12  грудня  2014  року  № 43/4

с.Заліське

Про  план  діяльності  з  підготовки

проектів  регуляторних  актів  Заліської

сільської  ради  на  2015  рік

        Відповідно  до  вимог  статей 7,13 Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності», з  метою  забезпечення  додержання  принципів  державної  регуляторної  політики  щодо  відповідності  форм  та  рівня  державного  регулювання  господарських  відносин  реальним  потребам  та  вимогам  ринку,  досягнення  у  регуляторній  діяльності  балансу  інтересів  суб»єктів  господарювання, громади  та  держави , керуючись  статтею  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради ,  сільська  рада

в  и  р  і  ш  и  л  а   :

        1. Затвердити  план  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  Заліської  сільської  ради   на  2015  рік (додається).

        2. Сільському  голові  Сусла  Г.П. план  діяльності  Заліської  сільської  ради з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  на  2015  рік  оприлюднити.

        3. Контроль  за  виконанням  плану  діяльності  покласти  на  сільського  голову  Сусла  Г.П.  та  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування,  бюджету  і  фінансів.

 

Сільський        голова                                                     Г.Сусла

 

Додаток

до  рішення  сільської  ради

                                                                              від 12.12.2014  № 43/4

 

ПЛАН   ДІЯЛЬНОСТІ

з  підготовки   проектів  регуляторних  актів 

Заліської  сільської  ради  на  2015  рік

 

№ п/п

Вид  документа

Назва

проекту

регуляторного

акта

Мета  прийняття

проекту

регуляторного

акта

Термін

підготовки

проекту

регулятор-

ного  акта

Найменування

розробника  проекту

1.

Рішення сільської  ради

Про  місцеві  податки  і  збори  на  2016  рік

Забезпечення  над-

ходжень  до  сільського  бюджету

червень

2015

Постійна  ко-

місія з питань планування,

бюджету  і  фінансів

2.

Ріше ння  сільської ради

Про  затвердже-

ння  ставок зе-

мельного пода-

тку та орендної плати  на  2016  рік

Забезпечення  над-

ходжень до сільського  бюджету

грудень

2015

Постійна  ко-

місія з питань

планування,

бюджету  і  фінансів

 

Секретар  сільської  ради                                          Т.Кулик