ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
44-а  сесія  сільської  ради  УІ  скликання
 
Р  І  Ш  Е Н  Н  Я
 
 
від  26  січня  2015  року  № 44/3
с.Заліське
 
Про  Програму  організації  та
фінансування  у  2015  році  громадських
робіт  для  населення села  Заліського
 
 
          Відповідно  до  статті  31  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»  від  05.07.2012 , який  набирав  чинності  з  1 січня 2013 року,  керуючись  пунктом  22  частини 1  статті 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  з  метою  тимчасової  зайнятості  осіб   місцевої  територіальної громади  ,  сільська  рада
 
в  и  р  і  ш  и  л  а  :
 
         1.Затвердити  Програму  організації  та  фінансування   у  2015 році громадських  робіт  для  населення  села  Заліського  згідно  з  додатком. (Додаток  додається).
         2. Бухгалтеру  сільської  ради  Шлянчак  Т.В.  при  формуванні  сільського  бюджету  на  2015  рік  передбачити  кошти  в  сумі  6700  грн. на  виконання  зазначеної  Програми  в  межах  видатків , передбачених  на  фінансування  відповідних  галузей.
         3. Сільському  голові  Сусла  Г.П.   забезпечити  виконання  Програми  організації  та  фінансування  у  2015  році  громадських  робіт  для  населення  села  Заліського.
        4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  агропромислового  розвитку , земельних  ресурсів, екології , комунального  майна , соціального  розвитку  села. 
 
 
 
Сільський   голова                                                                    Г.Сусла 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення  сільської  ради
                                                                                              від  26.01.2015  № 44/3
 
Програма 
організації та фінансування у 2015 році громадських робіт
для  населення  села  Заліського
 
 
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
Протягом 2013 року скористались послугами Тальнівського центру зайнятості   32 осіб з числа незайнятого населення, протягом 2014 року – 30           з числа незайнятого населення.
З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Тальнівським центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.
Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
Протягом 2014 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь 2 осіб з числа незайнятого населення. Оплата праці 2 осіб протягом 2014 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд).
Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набирав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  
Також, у 2015 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.
 
2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є залучення широкого кола жителів села Заліське до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.
Основними завданнями Програми є:
забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
взаємодія органів місцевого самоврядування, Тальнівського центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.
 
 
3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми
 
Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення села Заліське , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів , проведення громадських робіт у роботодавців.
Строк виконання Програми – 2015 рік.
 
 
4. Перелік видів громадських робіт
4.1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:
1. Благоустрій міст, сіл, селищ (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).
2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
3. Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).
4. Догляд за одинокими непрацездатними особами, у тому числі особами похилого віку, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
5. Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
 
 
5. Джерела фінансування Програми
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .
Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій  Тальнівського центру зайнятості та інших соціальних партнерів . 
Також до фінансування Програми залучаються кошти:
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
 
6. Роботодавці , у  яких  планується  організовувати  громадські  роботи  у  2015 році  для  населення  села  та  джерела  фінансування
№ п/п Назва  рободавця Вид  робіт Джерело  фінансування
1. Заліська сільська рада Догляд  за  особами похилого віку  на  дому кошти з бюджету
кошти  фонду
2. Заліська сільська рада Благоустрій  території села кошти з бюджету
кошти  фонду
3. Заліська сільська рада Впорядкування  місць  поховання  загиблих захисників Вітчизни кошти з бюджету
кошти  фонду
4. Заліська сільська рада Будівельні  та  ремонтні  роботи  на  об»єктах  соціальної  сфери кошти з бюджету
кошти  фонду
5. Заліська сільська рада Озеленення  території  села кошти з бюджету
кошти  фонду
6. Заліська сільська рада Впорядкування  сільського  кладовища кошти з бюджету
кошти  фонду
7. Заліська сільська рада Впорядкування  сільського  сміттєзвалища кошти з бюджету
кошти  фонду
8. Заліська сільська рада Ремонт  зупинок кошти з бюджету
кошти  фонду
9. Заліська сільська рада Ремонтні  роботи  на  дорогах кошти з бюджету
кошти  фонду
 
 
 
Секретар  сільської  ради                                                  Т.Кулик