ЗАЛІСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
44-а сесія  сільської  ради  УІ скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від   26  січня  2015 року № 44/1
с.Заліське
 
Про програму  соціально-економічного
та  культурного  розвитку  села  на  2015  рік
про  виконання  показників  за  2014  рік
 
 
          Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  сільського  голови  Сусла  Г.П.  про  проект  програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  села  Заліське  на  2015  рік,  про  виконання  показників  за  2014  рік, сільська  рада  відмічає,  що  у  2014  році  на  території  Заліської  сільської  ради  працювали  об»єкти  соціальної  сфери : сільський  клуб, сільська  бібліотека.  Медичну  допомогу  населенню  надавала  Заліська  амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини. У  селі  функціонує  Заліська  загальноосвітня  школа .
              У  2014  році  проведена  певна  робота  по  виконанню  плану  соціально-економічного  і  культурного  розвитку  села  Заліське :
- проведено  поточний  ремонт  приміщення  сільського  клубу, сільської  бібліотеки ,  приміщення  дитячого  садка ;
- проведено  поточний  ремонт  автобусних  зупинок ;
- пофарбовано  пам»ятник  воїну визволителю,  Братську  могилу, пам»ятник  воїну  інтернаціоналісту;
- проведено  поточний  ремонт  ритуальної  площадки  на  сільському  кладовищі ;
- проведено  косіння  бур»янів, загрібання  листя, вирубку  порослі  на  недіючому  кладовищі,  впорядкування  території  діючого  кладовища.
Виконавчий  комітет  брав  активну  участь  в  організації  та  проведенні
протягом  року  організаційно-масових  заходів :  проведено  святкування  Міжнародного  жіночого  дня,  Дня  Перемоги ,  свята  Івана  Купала,  Дня  незалежності  України.   Сільський  ансамбль «Мальви»   приймав  активну  участь  в  святкуванні  Дня  міста  Тальне  та  відкритті  міського  центру  культури  та  дозвілля.
                  У  2015  році  сільська  рада  планує  провести  поточний  ремонт  сільських  доріг,  ремонт  автобусних  зупинок,  поточний  ремонт  приміщення сільського  клубу,  приміщення  сільської  ради, сільської  бібліотеки, підвального  приміщення  дитячого  садка, поточний  ремонт  вуличного  освітлення,  упорядкування  сміттєзвалища,  поточний  ремонт  пам»ятників,  очищення  доріг  від  снігу  та  ліквідація  наслідків  ожеледиці,  придбання  обладнання  для  сільського  клубу,  сільської  бібліотеки,  придбання  тосолу  для  опалювальної  системи  сільської  бібліотеки.
         Відповідно до статті 143 Конституції України ,  керуючись підпунктом 22 частини 1  статті 26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада
 
в  и  р  і  ш  и  л  а      :
 
          1.  Затвердити  програму  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  села  Заліське  на  2015  рік (додається).
          2.  Інформацію  сільського  голови  Сусла  Г.П.  про  виконання  показників  плану  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  за  2014  рік  взяти  до  відома.
          3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи-
тань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комуналь-
ного майна, соціального розвитку села.
 
 
 
 
 
Сільський        голова                                                        Г.Сусла
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  сільської  ради
26.01.2015  № 44/1
 
 
ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  ТА  КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ  СЕЛА  ЗАЛІСЬКЕ  НА  2015  РІК
 
 
І.  ВСТУП
 
1.1.Пріоритетні  цілі  та  завдання  діяльності  сільської  ради  на  2015  рік
 
              Програма  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  села  Заліське  на  2015  рік  (далі – Програма)  розроблена  відповідно  до  вимог  законів  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  розвитку  України» ,  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні».
              У  Програмі  визначено  цілі  та  завдання  соціально-економічної  та  культурної  політики  сільської  ради  на  2015  рік ,  спрямовані  на  розвиток  села :  роботи  з  благоустрою ,  виконання  будівельних  та  ремонтних  робіт  на  об»єктах  комунальної  та  інших  форм  власності ,  розвиток  житлово-комунального  господарства,  поповнення  дохідної  частини  бюджету ,  з  метою  формування  якісного  та  безпечного  середовища  життєдіяльності  населення  села  Заліське.
              Заходи  Програми  фінансуються  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету ,  коштів  вільного  залишку ,  субвенцій  з  державного  бюджету ,  коштів  підприємств  та  інвесторів.
              У  процесі  виконання  Програма  може  уточнюватися.  Зміни  і  доповнення  до  Програми  затверджуються  Заліською  сільською  радою  за  поданням  сільського  голови  або  відповідних  постійних  комісій  сільської  ради.
             Звітування  про  виконання  Програми  здійснюється  двічі  на  рік.
            Стратегічною  метою  сільської  ради  є  виконання  наступних  робіт  у  2015  році :
 
   -          Загальний  очікуваний  ефект  від  реалізації  програмних  цілей  -  підвищення  рівня  благоустрою  населеного  пункту ,  розвиток  культурних  закладів,  розвиток  житлово-комунального  господарства.
 
 
ІІ.   СОЦІАЛЬНА   СФЕРА
2.1.  Демографічна  ситуація
 
                  Демографічна  ситуація ,  що  склалася  в  селі ,  характеризується  зменшенням  населення  за  останні  роки.  Це  пояснюється  тим,  що  в  населеному  пункті  відсутня  робота  особам  працездатного  віку,  молодь  залишає  село,  залишаються  проживати  переважно  особи  пенсійного  віку,  смертність  перевищує  народжуваність.
               Більшість  факторів ,  які  впливають  на  демографічну  ситуацію  в  селі ,  формуються  на  загальнодержавному  рівні  і  залежать  від  фінансово-економічного  стану  та  добробуту  населення.  Подолання  фінансової  кризи,   поліпшення  економічного  стану  населення  призведе  до  досягнення  сталого  демографічного  розвитку,  нормалізації  і  відтворення  населення.
               Соціальний  захист  людей  похилого  віку ,  ветеранів  є  одним  з  пріоритетних  напрямків  соціальної  політики  та  передбачає  здійснення  заходів,  спрямованих  на  створення  умов ,  що  забезпечують  економічне  і  моральне  благополуччя,  а  також  надання  їм додаткових  прав  і  гарантій. Вживаються  заходи  по  залученню  трудових  колективів  до  соціальної  підтримки  ветеранів  праці,  інвалідів  та  інших  категорій  громадян.
              Досягнення  сталого  демографічного  розвитку  відбуватиметься  шляхом  створення  необхідних  умов  для  збереження  і  зміцнення  репродуктивного  здоров»я  населення,  формування  та  стимулювання  здорового  способу  життя ,  розв»язання  проблем  гігієни  і  безпеки  праці,  підтримки  молоді,  стабілізації  стосунків  у  сім»ях,  допомоги  у  вихованні  дітей,  організації  змістовного  дозвілля  та  відпочинку,  захисту  інвалідів  та  людей  похилого  віку,  забезпечення  розвитку  освіти  та  культури.
             Основним  напрямом  діяльності  буде  стабілізація  демографічної  ситуації.
              Для  поліпшення  демографічної  ситуації  головними  завданнями  передбачається :
- стимулювання  народжуваності ,  забезпечення  підтримки  сімей  з
дітьми ;
- проведення  інформаційно-роз»яснювальної  роботи  стосовно  права  
на  окремі  види  державної  допомоги  сім»ям,  у  яких  народилися  діти ;
- створення  сприятливих  умов  для  поєднання  жінками  професійної
зайнятості  з  материнством.
 
 
2.2.  Завдання  сільської  ради  та  соціальних  служб
 
- всебічне  зміцнення  правових ,  моральних  та  матеріальних  засад
сімейного  життя ;
- запровадження  правової,  психолого-педагогічної  та  організаційно-
методичної  системи  з  метою  створення  оптимальних  соціально-економічних  умов  для  повноцінного  виховання  дітей  у  сім»ї ;
- забезпечення  соціальних  заходів ,  спрямованих  на  вихід  сімей  із
складних  життєвих  обставин ;
- поширення  соціальної  реклами  щодо  пропаганди  позитивного  
іміджу  сім»ї  та  її  соціальної  підтримки,  популяризації  сімейного  життя,  формування  національних  сімейних  цінностей  з  питань  здорового  способу  життя  та  збереження  репродуктивного  здоров»я ;
- проведення  інформаційних  кампаній ,  спрямованих  на  пропаганду  
національного  усиновлення,  пошук  та  виявлення  потенційних  прийомних  батьків  та  батьків-вихователів  та  мотивацію  їх  до  створення  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу ;
- забезпечення  соціального  супроводу  різних  категорій  сімей ,  
прийомних  сімей ;
- сприяння  дотриманню  державних  гарантій  щодо  дітей,  які  влашто-
вані  у  прийомні  сім»ї  та  під  опіку  чи  піклування  громадян ;
- попередження  соціального  сирітства.
-
 
 
2.3.  Підтримка  сім»ї ,  дітей  та  молоді
 
          У  ході  економічного  та  соціального  реформування  з»явився  ряд  несприятливих  факторів,  які  негативно  впливають  на  стан  сімей.  Передусім  це  стосується  демографічної  ситуації,  репродуктивного  здоров»я,  економічного  стану  сімей,  сімейного безробіття,  виховання  дітей  у  сім»ї  та  їх  навчання.  Потребують  розв»язання  проблеми  професійної  підготовки,  продуктивної  зайнятості,  охорони  здоров»я,  соціального  забезпечення.    Останніми  роками  спостерігається  нестабільність  рівня  життя  більшості  сімей.
           У  цілому  діяльність  соціальної  служби  характеризується  стабільним  рівнем  забезпечення  умов  надання  безкоштовних  соціальних  послуг  на  території  сільської  ради,  в  першу  чергу,  категоріям  дітей,  молоді,  сімей ,  які  опинилися  у  складних,  проблемних  або  кризових  ситуаціях.  З  метою  збереження  родинних  стосунків,  надання  соціальної  підтримки  сім»ях ,  які  потребують  допомоги,  запобігання  раннього  соціального  сирітства,  реалізується  соціальна  програма.
             Основні  завдання  та  заходи  сільської  ради  щодо  демографічної  політики  на  2015  рік :
- подолання  негативних  тенденцій  відтворення  населення ;
- допомога  малозабезпеченим  та  кризовим  сім»ям.
 
 
1.4. Зайнятість  населення  та  ринок  праці
 
              У  рамках  регіональної  програми  зайнятості  населення  передбачити  здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих  на  активізацію  економічної  діяльності  населення,  розширення  сфери  застосування  праці,  «детінізації»  зайнятості,  зменшення  диспропорції  між  попитом  та  пропозицією  робочої  сили,  створення  умов  для  самостійної  зайнятості  та  соціальної  підтримки  незайнятих,  зареєстрованих  у  Тальнівському  районному  центрі  зайнятості,  у  тому  числі :
- залучення  до  громадських  робіт  безробітних  громадян ;
- посилення  контролю  за  дотриманням  вимог  законодавства  про  
працю,  зайнятість  населення  та  про  загальнообов»язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття,  забезпечення  реалізації  прав  і  гарантій  працівників,  недопущення  випадків  використання  найманої  сили  без  належного  оформлення  трудових  відносин  з  роботодавцем ;
- підвищення  мобільності  робочої  сили  шляхом  поширення  інформа-
ції  про  стан  регіональних  ринків  праці ;
- зниження  соціальної  напруги  шляхом  визначення  домогосподарств, 
у  яких  жодна  з  осіб  працездатного  віку  не  має  роботи  та  сприяння  працевлаштуванню  таких  осіб.
               Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- сприяння  зайнятості  населення,  зниження  рівня  безробіття ;
- сприяння  розвитку  підприємництва.
 
 
ІІІ.  ГУМАНІТАРНА   СФЕРА
 
3.1.  Охорона   здоров»я
 
                На  території  сільської  ради  діє  одна  медична  установа  -  це  Заліська  амбулаторія  загальної  практики – сімейної  медицини,  яка  обслуговує  населення  села  заліського.  Амбулаторія  знаходиться  на  утриманні  районного  бюджету.  У  приміщенні  проводиться  поточний  ремонт,  протягом  року  воно  підтримується  у  задовільному  стані.  Амбулаторія  має  телефон,  в  осінньо-зимовий  період  опалюється  пічним  опаленням.    Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- здійснювати  допомогу  на  нагальні  потреби  амбулаторії  за  рахунок  
меценатів  та  шляхом  субвенцій  з  районного  бюджету.
 
 
3.2.   Освіта
 
               На  території  Заліської  сільської  ради  функціонує  навчально-виховни й  комплекс,  який  перебуває  на  балансі  Тальнівської  районної  ради.  Сільська  рада  не  стоїть  осторонь  шкільних  проблем,  із  сільського  бюджету  виділяється  субвенція  на  ремонт  школи,  на  придбання  необхідних  матеріалів,  на  заробітну  плату  працівникам.
              У  рамках  регіональних  програм  розвитку  освіти  передбачається :
- охоплення  всіх  дітей  дошкільною  освітою ;
- відновлення  іміджу  та  престижу  навчального  закладу.
Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- здійснювати  допомогу  на  нагальні  потреби  НВК  за  рахунок  меце-
натів  та  шляхом  субвенцій  з  районного,  сільського  бюджетів .
 
 
3.3.   Культура  та  духовність
 
              На  території  села  Заліське  розташовані  наступні  заклади  культури  та  духовності :
1. Церква  Ікони  Казанської  Божої  Матері  Київського  патріархату
(  у  пристосованому  приміщенні )  ;
2. Сільський  клуб ;
3. Сільська  бібліотека.
Сільський  клуб,  бібліотека  є  комунальною  власністю  сільської  ради,
їх  фінансування  проводиться  з  сільського  бюджету.
          У  2014  році  виконавчий  комітет,  працівники  сільського  клубу,  бібліотеки,  школи  брали  активну  участь  в  організації  та  проведенні  організаційно-масових  заходів :  :  проведено  святкування  Міжнародного  жіночого  дня,  Дня  Перемоги ,  свята  Івана  Купала,  Дня  незалежності  України.   Сільський  ансамбль «Мальви»   приймав  активну  участь  в  святкуванні  Дня  міста  Тальне  та  відкритті  міського  центру  культури  та  дозвілля.
              Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- проводити  культурно-масові  заходи ;
- здійснювати  допомогу  на  нагальні  потреби  церкви  за  рахунок
спонсорів ;
- здійснювати  утримання  сільського  клубу,  бібліотеки  за  рахунок
місцевого  бюджету.
 
 
3.4. Фізична  культура  і  спорт
 
На  території  сільської  ради  є  ігровий  і  спортивний  майданчи-
ки  біля  НВК,  спортивний  майданчик  біля  сільського  клубу,  які  обладнані  спортивним  інвентарем.
             Завданням  сільської  ради  є  створення  єдиної   спортивної  системи,
здатної  забезпечити  залучення  різних  вікових  груп  до  занять  спортом,  підвищення якісної  підготовки  спортсменів  у  спортивних  командах  села  для  поповнення  спортивних  резервів,  спроможних  у  складі  команд  гідно  представляти  громаду  у  спортивних  змаганнях,  збереження  і  подальше  зміцнення  матеріально-технічної  бази.
              Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік  :
- участь  сільської  команди  у  спортивних  іграх  Тальнівщини  під
девізом  «Найспортивніше  село» ;
- забезпечення  матеріально-технічним  обладнанням  спортивної  команди.
 
 
ІУ. ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
4.1.  Ресурсне  забезпечення  розвитку  села
 
               Цілями  діяльності  сільської  ради  є  підвищення  ефективності  фінансово-бюджетної  політики,  забезпечення  стабільного  функціонування  бюджетної  системи  в  умовах  фінансово-економічної  кризи  шляхом  зміцнення  та  збільшення  дохідної  частини  бюджету,  підвищення  ефективності, оптимізації  раціонального  використання  бюджетних  коштів.
            Фінансово-бюджетна  політика  -  це  основний  інструмент  регулювання  та  стимулювання  економічних  і  соціальних  процесів  в  селі,  що  реалізується  за  рахунок  бюджетних  ресурсів,  власних  коштів  підприємств,  установ  та  організацій,  коштів  позабюджетних  фондів  та  коштів  інвесторів.
             В  останні  роки  сільський  бюджет  стабільний,  що  дозволяє  виконувати  заплановані  сільською  радою  заходи.  Основними  по  наповненню  сільського  бюджету  є  доходи  від  податку  з  доходу  фізичних  осіб  та  плата  за  землю  (оренда, податок).
                Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- забезпечення  виконання  дохідної  частини  бюджету ;
- забезпечити  своєчасну  та  в  повному  об»ємі  сплату  фізичними  та
юридичними  особами  податків,  зборів  та  обов»язкових  платежів  до  місцевого  бюджету.
                   Очікувані  результати :
- стабільне  функціонування  бюджетної  системи ;
- збільшення  дохідної  частини  сільського  бюджету.
 
 
4.2.    Розробки  та  виготовлення  схем  та  проектів
 
           Необхідно  виготовити  акти  на  земельні  ділянки  під  приміщеннями
сільської  ради,  приміщеннями  дитячого  садка,  сільського  клубу.
          Згідно  з  законодавством,  у  разі  відсутності  даного  акту  не  можливе  проведення   будівництва  чи  капітального  ремонту  об»єктів,  що  знаходяться  на  даній  земельній  ділянці.
            Необхідно  розпочати  роботи  по  оновленню  генерального  плану  забудови  села,  погодити  його  з  відповідними  службами,  затвердити  та  виготовити  проект  землеустрою  щодо  встановлення  меж  села.
            Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- виготовити  документи,  акти,  проекти,  необхідні  для  життєдіяльності  села.
 
 
4.3.  Поліпшення  сільського  середовища  життєдіяльності,  розвиток  житлово-комунального  господарства,  інфраструктури,  благоустрій
 
        У  комунальній  власності  сільської  ради  перебувають  сільські  дороги.  Необхідне  належне  утримання  доріг  і  вулиць.
          Основні  завдання  та  заходи  на  2015  рік :
- утримання  вулиць  і  доріг  села  Заліське  за  встановленими  державними  стандартами  та  нормами ;
- забезпечення  безперервних,  безпечних,  економічних  та  зручних  
умов  руху  транспортних  засобів  і  пішоходів  вулицями  і  дорогами ;
- дотримання  норм  природоохоронного  законодавства  у  процесі
будівництва  та  ремонту,  утримання  вулиць  і  доріг  населеного  пункту.
            Фінансове  виконання  здійснюється  за  рахунок  коштів  сільського  бюджету.
 
 
4.4.  Вуличне  освітлення
 
        На  даний  час  функціонує  мережа  вуличного  освітлення  на  вулицях  села,  освітлюються   60 %  вулиць.  Проведено  встановлення  таймерів,  регулювання  увімкнення  освітлення,  що  сприяє  економії  електроенергії.  
         Роботи  щодо  поліпшення  вуличного  освітлення  потрібно  продовжувати,  необхідно  встановлювати  ліхтарі  на  ділянках,  які  цього  потребують.
          Основні  завдання  та  заходи :
п/п Назва  заходу,  що  фінансується  із  сільського  бюджету Обсяг  витрат,
грн.. Джерела  фінансування
1. Оплата  за  електроенергію 32000 Кошти місцевого  бюджету
2. Придбання  електротоварів  на  вуличне
освітлення 5000 Кошти місцевого  бюджету
3. Відновлення  вуличного освітлення  по  вул.Миру 50000 Кошти місцевого  бюджету
4. Послуги  по  обслуговуванню  вуличного  освітлення 10000 Кошти місцевого  бюджету
 
 
4.5.  Благоустрій
 
             Фінансування  заходів  з  благоустрою  населеного  пункту,  утрима-
ння  та  ремонт  об»єктів   здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.  За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  фінансуються  заходи  з  виконання  програми  благоустрою,  роботи  з  санітарного  очищення  території  сільської  ради.
 
              Заходи  з  благоустрою  на  2015  рік :
 
№ п/п Заходи Вартість
(грн..) Джерело фінансування Термін виконання
1.ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД  165000 грн.
1. Косіння бур’янів , загрібання  листя , вирубка  порослі на недіючому кладовищі, впорядкування території діючого кладовища 35000 Сільський бюджет Протягом року
2. Поточний ремонт приміщення сільського клубу 90000 Сільський бюджет Лютий - травень
3. Поточний ремонт автозупинок 1000 Сільський бюджет Березень-червень
4. Поточний ремонт «Пам’ятник воїну визволителю», Братської могили, пам’ятник воїну інтернаціоналісту 1000 Сільський бюджет Березень-червень
5. Поточний ремонт ритуальної площадки на сільському кладовищі 500 Сільський бюджет Квітень
6. Поточний ремонт вуличного освітлення 2000 Сільський бюджет Протягом року
7. Поточний ремонт приміщення сільської ради 500 Сільський бюджет Протягом року
8. Поточний ремонт підвального приміщення дитячого садка 1000 Сільський бюджет Протягом року
9. Ямковий ремонт вулиць села 20000 Сільський бюджет Протягом року
10. Косіння бур’янів ( на території установ соціальної сфери села) 1000 Сільський бюджет Протягом року
11. Упорядкування сміттєзвалища 5000 Сільський бюджет Протягом року
12. Поточний ремонт приміщення сільської бібліотеки 2000 Сільський бюджет Протягом року
13. Очищення доріг від снігу та ліквідація наслідків ожеледиці 5000 Сільський бюджет Січень, лютий, грудень
14. Ліквідування гризунів в установах 
1000 Сільський бюджет Протягом року
 
2. СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД  55000 грн.
1. Придбання обладнання для сільського клубу 40000 Сільський бюджет Протягом року
2. Придбання обладнання для сільської бібліотеки 10000 Сільський бюджет Протягом року
3. Придбання тосолу для опалювальної системи сільської бібліотеки 5000 Сільський бюджет Протягом року
 
Очікуваний  результат :
- забезпечення  благоустрою  вулиць  та  місць  загального  користування
села ;
- утримання  у  належному  санітарному  стані  території  сільської  ради,
кладовищ,  санкціонованого  сміттєзвалища.
 
 
 
Секретар  сільської  ради                                                              Т.Кулик