ЗАЛІСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
44-а  сесія  сільської  ради  УІ  скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від  26  січня  2015  року № 44/8
с.Заліське
 
Про  впорядкування  умов  оплати
праці  сільського  голови  Сусла  Г.П.
 
 
         Керуючись  статтею  21  Закону  України  «Про службу  в  органах  місцевого  самоврядування» , постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” , постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12.05.2007 № 700  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006 № 268 «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади ,  органів  прокуратури ,  судів  та  інших  органів», постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  06.02.2008 № 34  «Про  внесення  змін  до  деяких постанов  Кабінету  Міністрів  України» , постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27.05.2009 № 504 «Про внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 09.03.2006 № 268  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади , органів  прокуратури ,  судів  та   інших  органів»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  20.12.1993 № 1049 «Про  надбавки  за  вислугу  років  для  працівників органів  виконавчої  служби»,  враховуючи  Положення про  преміювання   та  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада
 
в  и  р  і  ш  и  л  а     :
 
      1.Встановити  посадовий  оклад  Заліському  сільському  голові  Сусла Г.П.  з  01.01.2015 року  в  сумі  2326 грн., враховуючи ,  що  чисельність  населення  на  підвідомчій  території  становить  до  3 000  чоловік.
       2.Встановити  до  посадового  окладу  надбавку  за  ранг  в  сумі  110  грн., враховуючи, що  рішенням  Заліської  сільської  ради  від  01.04.2013 №  28/1 сільському  голові  присвоєно  7  ранг  посадової  особи  місцевого  самоврядування.
       3. Встановити  надбавку  за  вислугу  років :
- з 01.01.2015 року  в  розмірі 15  відсотків  до  посадового  окладу  з  урахуванням  доплати  за  ранг,  враховуючи,  що  станом  на  31.12.2014 року  Сусла  Г.П.  має  стаж  посадової  особи  місцевого  самоврядування  5 років  9  місяців.
        4. Преміювати  щомісячно  сільського  голову  Сусла  Г.П.  в  2015 році  відповідно  до  її  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи  в  розмірі  100 відсотків  посадового  окладу , а  також  до  державних  і  професійних  свят  та  ювілейних  дат  в  межах  фонду  оплати  праці  в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати,  враховуючи  виконання  у  2014  році  показників  соціально-економічного  розвитку  села  та  особистий  та  вагомий  внесок  з  реалізації  повноважень  у  сфері  освіти.
         5.Виплачувати сільському  голові  Сусла  Г.П.  матеріальну допомогу 
на  оздоровлення при наданні щорічної відпустки  в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати  та матеріальну допомогу  для вирішення  соціально-побутових  питань  в розмірі  середньомісячної заробітної плати.
6.Взяти  до  відома , що  сільському  голові  надано  право :
-  встановлювати  в  межах фонду  оплати  праці  надбавки  до   посадових  окладів  за  високі  досягнення  в  праці  або  виконання  особливо  важливої  роботи ;
-  здійснювати  щомісячно преміювання  працівників  апарату  сільської  ради  відповідно  до  їх  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи , а також  до  державних, професійних  свят  та  ювілейних  дат  за  рахунок  економії  коштів  на  оплату  праці  в  розмірі  місячного  фонду  оплати  праці ;
-надавати   працівникам  матеріальну  допомогу   для  вирішення  соціально-
побутових  питань  в  розмірі  , що  не  перевищує  середньомісячної  заробітної  плати  та  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі, що  не  перевищує  середньомісячної  заробітної  плати  згідно  діючого  законодавства .
       7.Взяти  до  відома , що  в  разі  відсутності  сільського  голови  надано право  секретарю  сільської  ради  здійснювати  преміювання  та  надавати  матеріальні  допомоги  працівникам.
         8. Вважати  таким , що  втратило  чинність  рішення  сільської  ради  від  10.02.2014  № 37/3   «Про  впорядкування  умов  оплати  праці  сільському  голові  Сусла  Г.П.».        
         9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів сільської ради.
 
 
 
 
 
 
Сільський   голова                                                                Г.Сусла