ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
44-а  сесія  сільської  ради  УІ  скликання
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
 
від  26  січня  2015 року  № 44/7 
с.Заліське 
 
Про затвердження  Положення про преміювання
та надання матеріальної допомоги
працівникам  Заліської  сільської  ради
 
Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» (зі змінами) та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської  ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи,  сільська  рада
в  и  р  і  ш  и  л  а    :
 
1. Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної  
допомоги  працівникам  Заліської  сільської  ради. (Додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з   
питань  планування,  бюджету  і  фінансів  сільської  ради.
 
 
 
Сільський  голова                                                                          Г.Сусла
 
 
 
                                                                                                      Додаток
до  рішення  сільської  ради
                                                                        від 26.01.2015  № 44/7
 
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та надання матеріальної допомоги
працівникам Заліської  сільської ради
 
 
1. Загальні положення
Відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», статті 247 Кодексу Законів про
працю в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» (зі змінами) та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської  ради    (далі Працівників) за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.
Дія цього Положення поширюється на всіх Працівників сільської ради. 
Преміювання Працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.
В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди професійних свят, ювілейних, святкових дат та інших подій  за розпорядженням  сільського  голови з урахуванням особистого внеску Працівникам  може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.
Премія не виплачується Працівникам за час перебування у  відпустках, тимчасової непрацездатності, за період довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи.
Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими, незважаючи на те, що вони у місяці за результатами якого проводиться преміювання працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.
Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.
Фонд преміювання Працівників утворюється в межах коштів, 
 
передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.
Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської  ради.
 
2. Показники преміювання та визначення розміру премії
 
Преміювання Працівників здійснюється за розпорядженням  сільського  голови на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.
Преміювання Працівників за результатами роботи за місяць має здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.  
За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:
- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;
- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;
- дотримання виконавської і трудової дисципліни;
- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.
Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 2.3. цього Положення та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.
Зменшення відсотку преміювання Працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:
- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків;
- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва районної ради;
- порушення строків розгляду документів;
- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;
- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
3. Порядок преміювання
 
           3.1.Головний бухгалтер сільської ради щомісяця визначає загальну суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці та вносить пропозиції  сільському  голові.  
          3.2.Преміювання Працівників здійснюється на підставі розпорядження  сільського  голови.
         3.3.Розмір щомісячної премії  сільського  голови  визначається рішенням сільської ради і здійснюється на підставі розпорядження сільського  голови.
3.4. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.
 
4. Встановлення надбавок
 
Законодавством визначено два види надбавок:
- надбавка за високі досягнення у праці;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи.
Надбавка за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої роботи) встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років відповідно до розпорядження  сільського  голови.
Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється Працівникам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на визначений термін.
Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих надбавок.
Надбавки  сільському  голові  встановлюються рішенням сесії  сільської  ради.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.
 
5. Надання матеріальної допомоги 
 
5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток або за заявою Працівника в інший час – з дозволу керівника.
5.2. Матеріальна допомога Працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою  розпорядженням  сільського  голови  в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.
         5.3.Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань сільському голові  надається за його заявою та рішенням сесії  сільської  ради в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.
Матеріальна допомога, зазначена в пунктах 5.1.-5.3. надається в межах затвердженого фонду оплати праці.
 
 
Секретар  сільської  ради                                                           Т.П.Кулик