ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
44-а  сесія  сільської  ради  УІ  скликання
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
від  26  січня  2015  року  № 44/2
с.Заліське
 
Про  затвердження  програми
«Благоустрій  села  Заліське»                                                                                 на  2015  рік
 
 
               Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Сусла  Г.П.  про  поліпшення  благоустрою  села  Заліське , покращення  екологічної  обстановки   на  території  населеного  пункту  та  санітарно-епідеміологіч-  ного  благополуччя  населення, на  підставі  Бюджетного  кодексу  України,  керуючись підпунктом 22 частини 1  статті 26 , підпунктом  44  частини 1  статті  26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  взявши  до  уваги  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська  рада
в  и  р  і  ш  и  л  а  :
 
          1.Затвердити  програму «Благоустрій  села  Заліське »  на  2015  рік. (Додаток 1).
          2.Затвердити  заходи   до  програми  «Благоустрій  села  Заліське»  на  2015  рік. (Додаток 2).
          3. Передбачити  в  сільському  бюджеті  на  2015  рік  видатки  на  фінансування  програми «Благоустрій  села  Заліське»  на  2015  рік  в  сумі   220000  грн..
         4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування ,  бюджету  і  фінансів  сільської  ради.
 
 
 
 
 
Сільський  голова                                                              Г.Сусла
 
 
 
                                                                                                                     Додаток  1
                                                                             до  рішення  сільської  ради  від  
                                                                                       26.01.2015  № 44/2
 
П Р О Г Р А М А
«Багоустрій  села  Заліське» на 2015 рік  
                         
            ЗАВДАННЯ: Полiпшення  благоустрою  населеного пункту Заліське, покращення  здоров»я  громадян,  покращення екологічної обстановки  на території та санітарно-епідемічного благополуччя,  упорядкування  і утримання в належному стані населеного  пункту,  вулиці,  прилеглі  до  доріг  території,  зелені  та  паркові  зони,  пам’ятники  історії ,  культури, братські могили,  меморіали,  кладовища,  ліквідація  несанкціонованих сміттєзвалищ,  організація  вивозу,  виготовлення  комплекту  документів  на узаконення  полігонів  твердих  побутових  відходів.
            МЕТА:   Забезпечити  прибирання  несанкціонованих  сміттєзвалищ та  підгортання  полігонів  твердих  побутових  відходів  в с. Заліське , боротьба  з  карантинними  бур»янами ,  розчистка  та  прибирання  снігу. 
          ФІНАНСУВАННЯ:   Передбачити в  сільському  бюджетi на 2015 рiк видатки на виконання програми «Благоустрій  села  Заліське» в сумi 120000 грн.  за  рахунок коштів  загального   та  спеціального фондів. 
            ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:   Полiпшення  благоустрою населеного пункту  Заліське,  покращення  здоров»я  громадян,  покращення екологічної  обстановки  на  території  та  санітарно-епідемічного благополуччя,  упорядкування  і  утримання  в  належному  стані  населеного  пункту,  вулиці,  прилеглі  до  доріг  території,  зелені  та  паркові  зони,  пам’ятники  історії   та  культури,  братські могили,  меморіали,  кладовища,  ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ,  організація  вивозу, виготовлення  комплекту  документів  на  узаконення  полігонів  твердих побутових  відходів.
 
 
Секретар  сільської  ради                                                                Т.Кулик
                       
 
 

Додаток 2

до рішення сільської ради

 26.01.2015 № 44/2

 

З А Х О Д И

до програми «Благоустрій села Заліське» на 2015 рік

 

№ п/п

Заходи

Вартість

(грн..)

Джерело фінансування

Термін виконання

1.ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД  165000 грн.

1.

Косіння бур’янів , загрібання листя , вирубка порослі на недіючому кладовищі, впорядкування території діючого кладовища

35000

Сільський бюджет

Протягом року

2.

Поточний ремонт приміщення сільського клубу

90000

Сільський бюджет

Лютий - травень

3.

Поточний ремонт автозупинок

1000

Сільський бюджет

Березень-червень

4.

Поточний ремонт «Пам’ятник воїну визволителю», Братської могили, пам’ятник воїну інтернаціоналісту

1000

Сільський бюджет

Березень-червень

5.

Поточний ремонт ритуальної площадки на сільському кладовищі

500

Сільський бюджет

Квітень

6.

Поточний ремонт вуличного освітлення

2000

Сільський бюджет

Протягом року

7.

Поточний ремонт приміщення сільської ради

500

Сільський бюджет

Протягом року

8.

Поточний ремонт підвального приміщення дитячого садка

1000

Сільський бюджет

Протягом року

9.

Ямковий ремонт вулиць села

20000

Сільський бюджет

Протягом року

10.

Косіння бур’янів ( на території установ соціальної сфери села)

1000

Сільський бюджет

Протягом року

11.

Упорядкування сміттєзвалища

5000

Сільський бюджет

Протягом року

12.

Поточний ремонт приміщення сільської бібліотеки

2000

Сільський бюджет

Протягом року

13.

Очищення доріг від снігу та ліквідація наслідків ожеледиці

5000

Сільський бюджет

Січень, лютий, грудень

14.

Ліквідування гризунів в установах

 

1000

Сільський бюджет

Протягом року

 

2. СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД  55000 грн.

1.

Придбання обладнання для сільського клубу

40000

Сільський бюджет

Протягом року

2.

Придбання обладнання для сільської бібліотеки

10000

Сільський бюджет

Протягом року

3.

 Придбання тосолу для опалювальної системи сільської бібліотеки

5000

Сільський бюджет

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Т.Кулик