ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
44-а  сесія сільської ради УІ скликання
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
від  26  січня  2015 року  № 44/4
с.Заліське
 
Про  затвердження  Програми «Турбота»
та  Положення  про  надання  одноразової
грошової  матеріальної  допомоги                                                                   громадянам  на  2015  рік
 
 
             З  метою  матеріальної  підтримки  малозабезпечених  верств  населення  села  у  2015  році ,  керуючись  підпунктом 1  пункту а  частини 1  статті 34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради  ,  сільська  рада
 
в  и  р  і  ш  и  л  а  :
 
            1.Затвердити  Програму «Турбота»  на  2015  рік (далі – Програма) ,  що  додається.
           2.Затвердити  Положення  про  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  громадянам,  які  проживають  у  с.Заліське ,  що  додається.
          3.Для  обстеження  житлово-побутових  умов  заявників  створити  комісію  з  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  в складі :
Грабова  Людмила  Миколаївна   -  голова  комісії
Сивокінь  Надія  Іванівна              -  секретар  комісії
Підгірна  Валентина  Іванівна      -  член  комісії
         4.Головному  бухгалтеру    сільської  ради  Шлянчак  Т.В.   передбачити  в  сільському  бюджеті  на  2015  рік  видатки  на  фінансування  Програми  у  2015  році  в  сумі  28900  грн.
        5.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  депутатської  діяльності  та  етики.
 
 
Сільський  голова                                                           Г. Сусла
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  сільської  ради  
                                                                              26.01.2015  № 44/4
 
 
 
ПРОГРАМА
«Турбота»  на  2015  рік
 
 
І.  Загальні  положення
 
             Програма «Турбота»  на  2015  рік  розроблена  з  метою  матеріальної  підтримки  малозабезпечених  верств  населення  села  Заліське.
 
 
ІІ.  Мета  та  завдання  програми
 
          В  окремих  випадках  за  заверненнями  громадян,  які  постійно  проживають  в  селі,  з  метою  поліпшення  їх  матеріального  становища  та  підвищення  рівня  соціального  захисту,  пов»язаного  з  тяжкими  хворобами,  учасникам  АТО  надається  одноразова  грошова  матеріальна  допомога  та  допомога  на  поховання  непрацюючих  осіб  не пенсійного  віку.
          Адресна  одноразова  грошова  матеріальна  допомога  надається  малозабезпеченим  громадянам  при  наявності  поважних  причин,  як  правило  у  випадках  тривалого  лікування.
          До  заяви  громадян ,  яким  необхідна  допомога,  що  подається  до  сільської  ради  додаються :  клопотання  сільського  голови,  акт  обстеження  матеріально-побутових  умов,  довідки  про  склад  сім»ї  та  їх  доходи,  на  непрацюючих -  довідка  з  районного  центру  зайнятості,  довідка  з  лікувальної  установи,  якщо  допомога  потрібна  для  лікування.
 
 
ІІІ.  Фінансове  забезпечення  програми
 
           Адресна  одноразова  грошова   матеріальна  допомога  найменш  захищеним  громадянам  надається  з  асигнувань,  що  передбачаються  в  сільському  бюджеті  на  відповідний  рік  для  надання  допомоги ,  а  також  за  рахунок  додаткових  джерел  фінансування,  якщо  такі  виникають  в  ході  виконання  сільського  бюджету.
 
 
 
Секретар  сільської  ради                                                       Т.Кулик
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  сільської  ради
                                                                               26.01.2015   № 44/4
 
 
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги
громадянам ,  які  проживають  у  с.Заліське
 
І.   Загальні   положення
 
              Одноразова  грошова  матеріальна  допомога (далі – допомога)  надається  з  асигнувань,  що  передбачаються  в  сільському  бюджеті  на  відповідний  бюджетний  рік  для  надання  допомоги ,  а  також  за  рахунок  додаткових  джерел  фінансування ,  якщо  такі  виникають  в  ході  виконання  сільського  бюджету.
            Допомога  надається  жителям  села,  які  потребують  тривалого  лікування,  учасникам  АТО, на  поховання  непрацюючих  осіб  не пенсійного  віку.
            Одноразова  грошова  матеріальна  допомога  надається  громадянину  не  частіше  одного  разу  на  рік.
            До  членів  сім»ї  відносяться  особи ,  які  спільно  проживають,  пов»язані  спільним  побутом,  мають  взаємні  права  та  обов»язки (стаття 3  Сімейного  кодексу  України).
 
 
ІІ.  Порядок  надання  грошової  матеріальної  допомоги  за  заявою
 
2.1.Допомога  призначається  згідно  рішення  сільської  ради.
2.2.Проект  рішення  ради  про  надання  допомоги  готує  секретар  сільської  ради  в  термін  до  30  днів  з  моменту  реєстрації  заяви ,  до  якої  додаються :
а) клопотання  сільського  голови ,  на  території  якої  проживає  заявник ;
б) акт  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника ;
в) довідка  про  склад  сім»ї  заявника ;
г) довідки  про  доходи  сім»ї  заявника ;
д) довідка  з  районного  центру  зайнятості  на  непрацюючих, але  працездатних  членів  сім»ї  заявника ;
ж) довідка  з  лікувальної  установи ,  якщо допомога  потрібна  для  лікування ;
з) висновок  головного  бухгалтера  сільської  ради  про  фінансову  можливість  проведення  виплати  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  з  сільського  бюджету ,  який  подається  секретарю  ради  не  пізніше  2  днів  до  проведення  засідання  ради ;
к) рішення  комісії  з  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги  про  надання  допомоги ,  ї  розмір  та  доцільність.
 
 
 
ІІІ. Порядок  роботи  комісії  з  надання  одноразової
грошової  матеріальної  допомоги
 
               Комісія  з  надання  одноразової  грошової  матеріальної  допомоги,  утворена  рішенням  сільської  ради,  проводить  обстеження  матеріально-побутових  умов  заявника,  складає  відповідний  акт  та  вносить  пропозиції  сільській  раді  щодо  надання  грошової  матеріальної  допомоги.
 
 
 
ІУ.  Порядок  виплати  та  обліку  одноразової
грошової  матеріальної  допомоги
 
             Головний  бухгалтер  сільської  ради  перераховує  зазначену  в  рішенні  суму  допомоги.
 
 
 
 
Секретар  сільської  ради                                                               Т.Кулик