ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
44-я сесія сільської ради УІ скликання
 
      Р І Ш Е Н Н Я
 
від 26 січня 2015року № 44/12
с.Заліське
 
Про  затвердження  ставок
земельного  податку та орендної                                                                           плати за земельні ділянки
 по с.Заліське на 2015 рік
 
        Керуючись ст.269,271,272-280ст.ст.288,ст..289   Податкового  кодексу України від 02.12.2010 №2755/У1 ,та Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»   від 27.03.2014№1166-У11, підпунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   та згідно нормативної грошової оцінки земель с.Заліське  виготовленої  державним підприємством  „Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” ,   затвердженою рішенням  сільської ради від 26.06.2013 №32/1 та оприлюдненою згідно п.271,2ст.272 Податкового Кодексу України ,   сільська рада
 
в  и  р  і  ш  и  л  а :
 
1.Взяти до відома,що:
1.1 відповідно пункту 271.2статті 271 Податкового кодексу України,яким доповнено кодекс згідно Закону №4834-УІ від 24.05.2012року,норми рішення ради,щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок застосовуються в разі,коли воно офіційно оприлюднене до 15 липня,що передує бюджетному періоду,в якому планується використання нормативної грошової оцінки земель.
2. Ставки земельного податку та розмір орендної плати в 2015 році будуть застосовуватись згідно затвердженої нормативної грошової оцінки земель села проіндексованої на коефіцієнт 1.249,який був встановлений законодавством України на 2015 рік.
3. Затвердити ставки земельного податку на землі сільськогосподарського призначення по с.Заліське /по агрогрупах/ 
рілля
51е         14257х1.249х0.1%=17.80  грн/га
55е         26674х1.249х0.1%=33.32  грн/га
56е         20236х1.249х0.1%=25.27  грн/га 
57е         16097 х1.249х0.1%=20.10 грн/га
209д       31733х1.249х0.1%=39.63  грн/га
210д       22535х1.249х0.1%=28.15  грн/га
141         5519х1.249х 0.1%=6.89     грн/га
багаторічні
51е          8365х1.249х0.03%= 3.13   грн/га
55е          15833х1.249х0.03%=5.93  грн/га
56е          11651 х1.249х0.03%=4.36  грн/га
57е          9261х1.249х0.03%   =3.47  грн/га
209д        20613х 1.249х0.03%=7.72  грн/га
210д        11352х1.249х0.03%=4.25   грн/га
141           299 х1.249х 0.03% =1.12   грн/га
сіножаті
141          1307х1.249х0.1%   =1.63   грн/га
51е           2940х1.249х0.1%  =3.67   грн/га
55е          6316х1.249х0.1% =7.88  грн/га
56е          4138х1.249х0.1% =5.16  грн/га
57е           3049х1.249х0.1%=3.80  грн/га
209д        7950х1.249х0.1%=9.92   грн/га
210д        5663х1.249х01% =7.07   грн/га
пасовища
          51е           1943х1.249х0.1%   = 2.43  грн/га
56е           2798х1.249х0.1%   = 3.49  грн/га
57е           2254х1.249х0.1%   = 2.82  грн/га
210д         4041х1.249х0.1%   = 5.05  грн/га
55е            4507х1.249х0.1%  = 5.62   грн/га
141            933 х1.249х0.1%   = 1.16  грн/га
209д         5595х1.249х0.1%   =  6.99  грн/га
4.Затвердити ставку земельного податку під будівлями та спорудами 1 економічної зони , що становить / по кварталах/ :
          Квартал 9
16.90х1.249х1%х3% х10000  =63.32  грн/га
квартал  10,11,12
18.68х1.249х1%х3%х10000   =69.99  грн/га
квартал  13
20.64х1.249х1%х3%х10000   =77.34  грн/га
квартал 14,15,18
19.57х1.249х1%х3%х10000   =73.32 грн/га
квартал  17
19.92х1.249х1%х3%х10000   =74.64   грн/га
квартал 19.26
17.79х1.249х1%х3%х10000   = 66.66   грн/га
квартал 27
18.15х1.249х1%х3%х10000   =68.00    грн/га
квартал 28,29
19.04х1.249х1%х3%х10000   =71.34    грн/га
11-економічна зона
квартал 1
15.46х1.249х1%х3%х10000 =57.92    грн/га
квартал 2,4
15.17х1.249х1%х3%х10000 =56.84 грн/га
квартал 3,5,7,8,30,20,21,22,25
14.45х1.249х1%х3%х10000 =54.14  грн/га
квартал 6,31,23,24
14.74х1.249х1%х3%х10000 =55.23  грн/га
5.Затвердити ставку земельного податку на землі комерційного призначення :
квартал 12,18
46.70х1.249х1%х10000  =5832.83   грн/га
квартал 13
51.60х1.249х1%х10000  =6444.84   грн/га
квартал 16
48.93х1.249х1%х10000  =6111.35 грн/га
6.Затвердити ставку земельного податку під відділенням зв”язку, що становить :
13.94х1%х3%х10000  =4182.0  грн/га
7.Затвердити ставку земельного податку під водним дзеркалом , що становить :
квартал 17,29
9.35х1.249х1%х25%х10000  =291.95  грн/га
8.Затвердити ставки земельного податку під господарськими дворами та спорудами:
квартал 12
18.68х1.249х1%х3%х10000  =69.99 грн/га
квартал 28
19.04х1.249х1%х3%х10000  =71.34  грн/га
9.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки надані для обслуговування об»єктів енергетики:
11.56х1.249х1%х10000=1443.84грн/га
8.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки під приміщенням клубу,школа,лікарня
13.07х1.249х1%х10000=1632.44 грн/га
10.Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки    дитячого садка в розмірі :
13.70х1.249х1%х10000=1711.13 грн/га
11.Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки під сільською радою:
14.44х1.249х1%х10000=1803.56 грн/га
12.Ставка податку за земельні ділянки,нормативну грошову оцінку яких проведено/незалежно від місцезнаходження/встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної оцінки,за винятком земельних ділянок-сільськогосподарських угідь/незалежно від місцезнаходження/та вказаних в пунктах 12,13.
13.Податок за земельні ділянки / в межах населеного пункту,зайнятих житловим фондом,які використовуються без отримання прибутку,індивідуальними гаражами,садовими і дачними будинками фізичних осіб,а також за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського виробництва,водного та лісового господарства,які зайняті виробничими,культурно-побутовими,господарськими та іншими будівлями і спорудами,справляється у розмірі 3 відсотки суми земельного податку,обчисленого відповідно до пункту 11 цього рішення.
14.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних норм,встановлених статтями 281,282 Податкового кодексу України.
15.Затвердити розмір орендної плати в розмірі :
15.1  за  землі сільськогосподарського призначення        -три відсотки нормативної грошової оцінки;
15.2  за землі під будівлями та спорудами         - три відсотки нормативної грошової оцінки;
15.3  за земельні ділянки надані для  обслуговування об»єктів енергетики у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки;
15.4  за землі комерційного призначення  
для фізичних осіб-підприємців:                      
 -три відсотки нормативної грошової оцінки;
для юридичних осіб:
  три відсотки нормативної грошової оцінки;
15. 5Орендна плата за  земельні ділянки  під водними об»єктами складається: з орендної плати за водний об»єкт,яка визначається за методикою затвердженою наказом Мінекології 28.05.2013року№236»Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об»єкти»зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №986/23518 та орендної плати за земельні ділянки під водними об»єктами ,що становить  три відсотки нормативної грошової оцінки ;
 16.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації та на сайті сільської ради.
17.Визначити таким , що втратило чинність рішення  сільської ради від 10 лютого 2014 року  №37/6 «Про затвердження ставок земельного податку на 2014рік».
18.Направити копію даного проекту рішення у податкову інспекцію у Тальнівському  районі Черкаської області
19.Рішення набирає чинності після його оприлюднення,але не раніше ніж 01.01.2015року.
20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.
 
Сільський голова                                        Г.Сусла  
 
 
 
 


                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                   ЗАЛІСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 УІ-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

    17 травня 2016 року                с.Заліське                             №6/2

  

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України№ 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  11.04.2013року№29/3 , яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с. Заліському        за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

     1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах 

рілля                                    

51е    21368 х0.1% =21.36грн/га

55е    39979 х0.1%=39.98грн/га

56е    30330 х0.1%=30.32грн/га

57е    24126 х0.1%=24.13грн/га

209д 47561 х0.1%=47.56грн/га

210д 33775 х0.1%=33.78грн/га

141   8272    х0.1%=8.27грн/га

сіножаті  

 51е   4406х0.1%=  4.41грн/га

55е     9466х0.1%=9.47грн/га

56е     6202х0.1%=6.20грн/га

57е     4570х0.1%=4.57грн/га

141     1959х0.1%=2.00грн/га

209д   11915х0.1%=11.92грн/га

2210д 8488 х0.1%=8.49грн/га                  

Пасовища

51е     2912х0.1%=2.91грн/га

55е     6755х0.1%=6.76грн/га

56е     4194х0.1%=4.19грн/га

57е     3378х0.1%=3.38грн/га

210д  6057х0.1%=6.06грн/га

141     1398х0.1%=1.40грн/га

209д   8386х0.1%=8.39грн/га

 1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

51е    12537х0.3%=3.76грн/га

55е    23731х0.3%=7.11грн/га

56е    17463х0.3%=5.24грн/га

57е    13880х0.3%=4.16грн/га

209д  30895х0.3%=9.27грн/га

210д  17014х0.3%=5.10грн/га

141         448х0.3%=1.34грн/га

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

12,18                                  83.58х0.1%х10000=8358.00грн/га

13                                       92.35х0.1%х10000=9236.00грн/га

16                                       87.58х0.1%х10000=8758.00грн/га

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

17,29                                 16.72х1%х25%х10000=418.00грн/га

    

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

 

15               24.52х1%х10000=2452.00грн/га

18               23.39х1%х10000=2339.26грн/га

16               25.84х1%х10000=2584.50грн/га

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

9                                       30.24х1%х3%х10000=90.72грн/га

10,11,12                           33.43х1%х3%х10000=100.29грн/га

13                                      36.94х1%х3%х10000=110.82грн/га

14,15,18                            35.03х1%х3%х10000=105.09грн/га

17                                      35.65х1%х3%х10000=106.95грн/га

19,26                                 31.84х1%х3%х10000=95.52грн/га

27                                      32.49х1%х3%х10000=97.47грн/га

28.29                                 34.08х1%х3%х10000=102.23грн/га

1                                        27.67х1%х3%х10000=83.01грн/га

2,4                                     27.15х1%х3%х10000=81.45грн/га

3,5,7,8,30,20,21,22,25      25.86х1%х3%х10000=77.58грн/га

6,31,23,24                         26.38х1%х3%х10000=79.14грн/га

 

    1.7. за  землі  транспорту:

28.42х1%х10000=2842.23грн/га

    1.8.відділення зв»язку

24.95х3%х10000=7485.00грн/га

    1.9під господарськими  дворами та спорудами

 12                                 33.43х1%х3%х10000=100.29грн/га

 28                                 34.08х1%х3%х10000=102.24грн/га

   1.10 під об»єктами енергетики

 20.69х1%х10000=2069.00грн/га

    1.11. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.12.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

    1.13. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     1.14. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 4,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 4.5відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

     7. Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     8. Затвердити на 2017  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

     10.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

Сільський голова                                                      С.М.Панченко

Заліська   сільська  рада

 

Форма  1-ПГ

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

 

17  травня  2016  року                           УІ  сесія   УІІ  скликання

 

Проект  рішення «Про  встановлення  ставок  земельного  податку,  пільг  з  його  сплати  та  розміру  орендної  плати  на  2017  рік»

 

Загальний  склад  ради            -               12   депутатів

Всього  зареєстровано             -           10  депутатів  та  сільський  голова

За - 11  ,    проти -  - ,  утримались - - ,  не  голосували - - ,  відсутні - 2

 

РІШЕННЯ  ПРИЙНЯТО  -   одноголосно

 

Прізвище,ім»я, по батькові

депутата

За

Проти

Утри-

мався

Не  го-

лосував

Відсутній

1.

Панченко  Сергій  Микола-

йович – сільський  голова

+

 

 

 

 

2.

Зозуля  Світлана  Валентинівна

+

 

 

 

 

3.

Грабовий  Іван  Іванович

+

 

 

 

 

4.

Костенко  Олександр  Миколайович

+

 

 

 

 

5.

Шевченко  Ольга  Степанівна

+

 

 

 

 

6.

Кулик  Таміла  Петрівна

+

 

 

 

 

7.

Романенко  Олена  Степанівна

+

 

 

 

 

8.

Підгірна  Валентина  Іванівна

+

 

 

 

 

9.

Лагодзя  Оксана  Миколаївна

 

 

 

 

+

10.

Загородня  Людмила  Василівна

+

 

 

 

 

11.

Шлянчак  Тетяна  Василівна

+

 

 

 

 

12.

Романенко  Катерина  Дмитрівна

+

 

 

 

 

13.

Василенко  Леонід  Васильович

 

 

 

 

+

 

Голова  лічильної  комісії    _____________________  Романенко  О.С.

Члени  лічильної  комісії     _____________________  Шлянчак Т.В.

                                               ______________________ Романенко  К.Д.