Проект рішення

                                        ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

43-я сесія сільської ради УІ скликання

      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 грудня 2014року № 43/8

с.Заліське

Про  затвердження  ставок

земельного  податку та орендної                                                                     плати за земельні ділянки по с.Заліське на 2015 рік

         Керуючись ст.272,ст.274,ст.276,ст.288,ст..289   Податкового  кодексу України від 02.12.2010 №2755/У1 ,та Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»   від 27.03.2014№1166-У11, підпунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   та згідно нормативної грошової оцінки земель с.Заліське  виготовленої  державним підприємством  „Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” ,   затвердженою рішенням  сільської ради від 26.06.2013 №32/1 та оприлюдненою згідно п.271,2ст.272 Податкового Кодексу України ,   сільська рада

в  и  р  і  ш  и  л  а :

1.Затвердити ставки земельного податку на землі сільськогосподарського призначення по с.Заліське /по агрогрупах/

рілля

51е         14257х0.1%=14.26  грн/га

55е         26674х0.1%=26.67  грн/га

56е         20236х0.1%=20.24  грн/га

57е         16097 х0.1%=16.10 грн/га

209д       31733х0.1%=31.73  грн/га

210д       22535х0.1%=22.54  грн/га

141         5519х   0.1%=5.52   грн/га

багаторічні

51е          8365х0.03%=2.51    грн/га

55е          15833х0.03%=4.75  грн/га

56е          11651 х0.03%=3.50  грн/га

57е          9261х0.03%   =2.78  грн/га

209д        20613 х0.03%=6.18  грн/га

210д        11352х0.03%=3.41   грн/га

141           299 х 0.03% =0.09   грн/га

сіножаті

141          1307х0.1%   =1.31   грн/га

51е           2940х0.1%  =2.94   грн/га

55е          6316х0.1% =6.32  грн/га

56е          4138х0.1% =4.14  грн/га

57е           3049х0.1%=3.05  грн/га

209д        7950х0.1%=7.95   грн/га

210д        5663х01% =5.66   грн/га

Пасовища

51е           1943х0.1%   = 1.94  грн/га

56е           2798х0.1%   = 2.80  грн/га

57е           2254х0.1%   = 2.25  грн/га

210д         4041х0.1%   =  4.04  грн/га

55е            4507х0.1%  = 4.51   грн/га

141            933 х0.1%   =  0.93  грн/га

209д         5595х0.1%   =  5.60  грн/га

2.Затвердити ставку земельного податку під будівлями та спорудами 1 економічної зони , що становить / по кварталах/ :

 

          Квартал 9

16.90х1%х3% х10000  =55.70  грн/га

квартал  10,11,12

18.68х1%х3%х10000   =56.04  грн/га

квартал  13

20.64х1%х3%х10000   =61.92  грн/га

квартал 14,15,18

19.57х1%х3%х10000   =58.71 грн/га

квартал  17

19.92х1%х3%х10000   =59.76   грн/га

квартал 19.26

17.79х1%х3%х10000   = 53.37   грн/га

квартал 27

18.15х1%х3%х10000   =54.45    грн/га

квартал 28,29

19.04х1%х3%х10000   =57.12    грн/га

11-економічна зона

квартал 1

15.46х1%х3%х10000 =46.38    грн/га

квартал 2,4

15.17х1%х3%х10000 =45.51 грн/га

квартал 3,5,7,8,30,20,21,22,25

14.45х1%х3%х10000 =43.35  грн/га

квартал 6,31,23,24

14.74х1%х3%х10000 =44.22  грн/га

3.Затвердити ставку земельного податку на землі комерційного призначення /  райст /

квартал 12,18

46.70х1%х10000  =4670.0   грн/га

квартал 13

51.60х1%х10000  =5160.0   грн/га

квартал 16

48.93х1%х10000  =4893.0 грн/га

4.Затвердити ставку земельного податку під відділенням зв”язку , що становить :

13.94х1%х3%х10000  =4182.0  грн/га

5.Затвердити ставку земельного податку під водним дзеркалом , що становить :

квартал 17,29

9.35х1%х25%х10000  =233.75  грн/га

6.Затвердити ставки земельного податку під господарськими дворами та спорудами:

квартал 12

18.68х1%х3%х10000  =56.04 грн/га

квартал 28

19.04х1%х3%х10000  =57.12  грн/га

7.Затвердити ставки земельного податку за земельні ділянки надані для обслуговування об»єктів енергетики:

11.56х1%х10000=1156.0грн/га

8.Встановити розмір орендної плати в розмірі :

8.1  за  землі сільськогосподарського призначення        -три відсотки нормативної грошової оцінки;

8.2  за землі під будівлями та спорудами         - три відсотки нормативної грошової оцінки;

8.3  за земельні ділянки надані для  обслуговування об»єктів енергетики у розмірі трьох відсотків нормативної грошової оцінки;

8.4  за землі комерційного призначення 

для фізичних осіб-підприємців:                     

 -три відсотки нормативної грошової оцінки;

для юридичних осіб:

  три відсотки нормативної грошової оцінки;

8. 5Орендна плата за  земельні ділянки  під водними об»єктами складається: з орендної плати за водний об»єкт,яка визначається за методикою затвердженою наказом Мінекології 28.05.2013року№236 та орендної плати за земельні ділянки під водними об»єктами ,що становить  три відсотки нормативної грошової оцінки ;

8.6  за болото –у розмірі три відсотки нормативної грошової оцінки.

9.В разі прийняття нового  коефіцієнта індексації грошової оцінки землі, ставки земельного податку та орендна плата буде переглянута.

10.Визначити таким , що втратило чинність рішення  сільської ради від 10 лютого 2014 року  №37/6 «Про затвердження ставок земельного податку на 2014рік».

11.Направити копію даного проекту рішення у податкову інспекцію у Тальнівському  районі Черкаської області

12.Оприлюднити проект рішення «Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки в с.Заліське на 2015 рік на веб-сайті Заліської сільської ради та повідомлення про розміщення проекту рішення в газеті «Тальнівщина»,з послідуючим обговоренням та пропозиціями.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову       Г.П.Сусла.

Сільський голова                                     Г. Сусла