ЗАЛІСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

43-я  сесія  сільської  ради  УІ  скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  12  грудня  2014 року  № 43/5

с.Заліське

Про  звіт  щодо  здійснення  державної

регуляторної  політики Заліською                                                                     сільською радою  в  2014  році

        На  виконання  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності» , відповідно  до  статей 26, 42, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  з  метою  забезпечення  додержання  принципів  державної  регуляторної  політики  сільською  радою , вдосконалення  правового  регулювання  господарських  відносин  на  території  села та  врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради  ,  сільська   рада

в  и  р  і  ш  и  л  а    :

        1. Звіт  щодо  здійснення  державної  регуляторної  політики  Заліською сільською  радою  в  2014  році   взяти  до  відома (додається).

        2. Виконавчому  апарату  сільської  ради  продовжити  роботу  над  забезпеченням  додержання  принципів  державної  регуляторної  політики    сільською  радою  та  вдосконаленням  правового  регулювання  господарських  відносин  на  території  сільської  ради.

        3. Сільському  голові  Сусла  Г.П.  звіт  щодо  здійснення   державної  регуляторної  політики  Заліської  сільською  радою в  2014  році  оприлюднити   на  веб-сайті  Заліської  сільської  ради   (електронна  адреса : zaliske.talnern.gov.ua/diyalnist/reguiyatorny-akty/) .

        4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   сільського  голову  Сусла  Г.П.  та  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування , бюджету  і  фінансів.

 

Сільський         голова                                                Г.Сусла

 

Додаток

до  рішення  сільської  ради

                                                                              від  12.12.2014  № 43/5

 

З В І Т

щодо  здійснення  державної  регуляторної  політики

Заліською  сільською  радою  в  2014  році

 

        На   виконання  основних  принципів  державної  регуляторної  політики,  передбачених  Законом  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  Заліською  сільською  радою  постійно  проводиться  робота,  спрямована  на  поліпшення  умов  для  розвитку  господарської  діяльності, а  також  на  регулювання  взаємовідно-

син   у  сфері  господарської  діяльності ,  а  також  вдосконалення  правового  регулювання  господарських  і  адміністративних  відносин   між  регулятор-

ними  органами  та  суб»єктами  господарювання.

         З  метою  забезпечення  єдиного  підходу  до  підготовки  проектів  регуляторних  актів  та  прийняття  їх  тільки  після  проходження  всіх  процедур, визначених  законодавством  , сільська  рада  постійно  та  систематично  надавала  розробникам  регуляторних  актів, суб»єктам  господарювання   практичну  допомогу  з  питань  реалізації  державної  політики  у  сфері  господарської  діяльності. До  проектів  регуляторних  актів  розробниками  готувалися  аналізи  регуляторного  впливу  з  дотриманням  вимог  статей 7,8,9,10  Закону України  «Про  засади  державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»  та  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11.03.2004  № 308 «Про  затвердження  методик  проведення  аналізу  впливу та відстеження  результативності  регуляторного  акта» , які  разом  з  проектами  регуляторних  актів  оприлюднювались  шляхом  розміщення  на  веб-сайті  Заліської  сільської  ради   та  подавались повідомлення  про  оприлюднення   в  районній  газеті « Тальнівщина»,  для  одержання  зауважень  та  пропозицій  від  фізичних  та  юридичних  осіб.

        Всього  сільською  радою  за  2014  рік  прийнято  2  регуляторних  акта :

        1. Рішення  сільської  ради  від  12.02.2014 «Про  затвердження  ставок  земельного  податку  та  орендної  плати по  с.Заліське  на  2014 рік» ;

        2. Рішення  сільської  ради  від  14.07.2014 № 41/1 «Про  місцеві  податки  і  збори  та  ставки  єдиного  податку в 2015 році» .

         Сільська  рада  постійно  дотримується  єдиного  підходу  до  підготовки  проектів  регуляторних  актів , належним  чином  проводиться  аналіз  регуляторного  впливу  при  підготовці  проектів  регуляторних  актів, ведеться  робота  з  планування  діяльності  щодо  підготовки  проектів  регуляторних  актів.

        Особлива  увага  сільською  радою   приділялася  здійсненню  державної  регуляторної  політики ,  вдосконаленню  правового  регулювання  господарських  відносин , недопущенню  прийняття  економічно  недоціль-

них та  неефективних  регуляторних  актів. Однак  зберігається  низький  рівень  активності  суб»єктів  господарювання , їх  об»єднань  та  населення  в  процесі  обговорення  проектів  регуляторних  актів  та  проведенні  відстежень  результативності  дії  прийнятих  регуляторних  актів.

        Заліська  сільська  рада  планує  у  2015  році   продовжити  роботу ,  спрямовану  на  недопущення  прийняття  економічно  недоцільних ,  неефективних  регуляторних  актів , втручання  у  діяльність  суб»єктів  господарювання  та  забезпечення  дотримання  процедур   підготовки  регуляторних  актів.

 

Сільський  голова                                                        Г.П.Сусла