ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
Тальнівського  району      Черкаської області
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
  26 .01.2015                                                                                                  № _44/9_    
 
 
 «Про  сільський  бюджет на  2015 рік» 
 
Відповідно до пункту 17 статті 43, статті 59 та пункту 2 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76, 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 625,352  тис.грн в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 625,352    тис.грн.,  в тому числі інші субвенції 3,892 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 625,352   тис.грн.  в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 625,352 тис.грн.
- збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Заліського сільського бюджету на 2015 рік у сумі 625,352   тис.грн у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 625,352  тис.грн. згідно з додатками 3, до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3,210 тис.грн. 
4. Затвердити на 2015 рік:
- міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 
5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам ;
6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму  250,130 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
7. Розпорядникам коштів сільського  бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :
 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; 
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної  установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- брати бюджетні зобов’язання у 2015 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.
8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік: 
До доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
місцеві податки;
інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.
9. Дозволити виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету
та фінансів за обґрунтованими поданнями розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл в розмірі бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків по загальному фонду в межах їх загального обсягу.
10. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
11. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.
 
 
 
Сільський голова                                                                       Г.Сусла