ЗАЛІСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 січня 2015 року № 44/6

с.Заліське

Про структуру, загальну чисельність

апарату сільської ради та її виконавчого

органу, витрати на їх утримання

                                                                             

         Розглянувши пропозицію сільського голови Сусла Г.П.  врахувавши, що на балансі сільської ради перебувають : бібліотека, сільський клуб , благоустрій населеного пункту, керуючись п.5 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада

в  и  р  і  ш  и  л  а   :

1.     Затвердити на 2015 рік слідуючу структуру виконавчого органу сіль-

ської ради , загальну чисельність апарату ради та її виконавчого органу , вит-

рати на їх утримання  :

п/п

Найменування підрозділів

виконавчого органу сільсь-

кої ради

Гранична

чисель-

ність/чол./

Видатки  /грн./

При-

мітка

Всього

В т.ч.

Фонд оп-лати пра-

ці з нара-

ванням на з/п

 1.    

Апарат сільської ради

5,25

414708,00

382701,00

 

 2.

Заклади культури

1,25

90872,00

40199,00

 

 3.

Благоустрій

1

86422,00

49821,00

 

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                                           Г.П. Сусла