ЗАЛІСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН      ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  
                                                                     
від  26 січня  2015 року  № 44/10                                  
с.Заліське
 
Про внесення змін в рішення сільської
ради від 26.01.2015 року № 44/9
«Про сільський бюджет на 2015 рік»
 
Відповідно до п.7 ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п.23 ч.1. ст..26 Закону України   “Про Державний бюджет на 2015 рік “ та врахувавши оборотно- касовий залишок в розмірі 3210 грн., заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради   сільська рада        в и р і ш и л а  : 
 
Внести зміни до рішення сільської ради № 44/9  від 26.01.2015 р.
- доходи сільського бюджету визначити  в сумі 625,352    тис.грн в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 625,352    тис.грн.,  в тому числі інші субвенції 3,892 тис.грн. , згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки сільського бюджету визначити в сумі 730,782 тис.грн.  в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 685,352 тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету – 45,430 тис. грн..
1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Заліського сільського бюджету на 2015 рік у сумі 730,782 тис.грн у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 685,352 тис.грн. , спеціального фонду сільського бюджету – 45,430 тис. грн..згідно з додатком 3, до цього рішення.
           2.  Установити дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 60,000 тис.грн., напрямком використання якого визначити за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 року (додаток 2).
           3.  Установити дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету у сумі 45,430 тис.грн. в тому числі (бюджет розвитку) 42,972 тис.грн. за рахунок залишку станом на 01.01.2015 р. (додаток 2).
4.  Додатки  1,2,3,5 викласти в новій редакції.
5.  Контроль за дане виконання рішення покласти на комісію з питань планування бюджету і  фінансів.
 
Сільський голова                                                                       Г.Сусла